Tento web bol vytvorený pre workshop na KONFERENCII DOMÁCEHO VZDELÁVANIA – 20. október 2018 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Anotácia

Ako sa tvoria v rôznych online dostupných webových aplikáciách malé školské projekty, použiteľné pre prepájanie medzipredmetových vzťahov (dejepis, geografia, informatika, …). Prezentácia vlastných prác i mojich žiakov, príklady dobrej praxe a súbor odporúčaní ako to robiť čo najefektívnejšie.